องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 214 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในพื้นที่ตำบลหลุบคาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]110
122 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 1 มี.ค. 2565 ]147
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลาสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]189
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]177
125 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษอาหาร [ 10 ก.พ. 2565 ]255
126 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.6 [ 10 ก.พ. 2565 ]117
127 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน [ 10 ก.พ. 2565 ]57
128 ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]33
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การห้ามเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง [ 1 ก.พ. 2565 ]203
130 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 31 ม.ค. 2565 ]35
131 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2565 ]98
132 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในตำบลหลุบคา(วัดป่าโพธิ์ชัยวนารามและ วัดแสงทองธราวาส) [ 21 ม.ค. 2565 ]77
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศ วันที่ 17 มกราคม 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]141
134 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]23
135 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 11 ม.ค. 2565 ]180
136 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 11 ม.ค. 2565 ]23
137 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]26
138 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]172
139 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]28
140 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และกำหนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]26
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11