องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหลุบคาร่วมกิจกรรมโครงการบำรุงรักษาต้นไม้สองไหล่ทางในตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) [ 2 เม.ย. 2567 ]1
2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก-EIT [ 21 มี.ค. 2567 ]4
3 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]8
4 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีการศึกษา 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]15
5 คู่มือคนพิการ [ 14 มี.ค. 2567 ]16
6 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในพื้นที่ตำบลหลุบคาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ [ 14 มี.ค. 2567 ]13
7 ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 มี.ค. 2567 ]17
8 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big cleaning day) ครั้งที่ 6/2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]3
9 คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 13 มี.ค. 2567 ]18
10 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่3/2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]6
11 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการออกให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ประจำปี 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]31
12 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวตำบลหลุบคา ร่วมโครงการบำรุงรักษาต้นไม้สองไหล่ทางในตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1) [ 22 ก.พ. 2567 ]20
13 ประชาสัมพันธ์หยุดเผาในที่โล่ง [ 22 ก.พ. 2567 ]3
14 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 20 ก.พ. 2567 ]19
15 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big cleaning day) ครั้งที่ 5/2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]4
16 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอใช้งานระบบบริการ E-Service ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 8 ก.พ. 2567 ]14
17 ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]18
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]6
19 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big cleaning day) ครั้งที่ 4/2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]6
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2567 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10