องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  พิธีฌาปนกิจศพพระครูใบฎีกาคารมย์ ฑีฆายุโก ณ วัดญ...[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 14]
 
  ครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมชัยภูมิ...[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 7]
 
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 10]
 
  ออกพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดภายในตำบลหลุบคา และควบคุ...[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ...[วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 4]
 
  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหลุบคา[วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 5]
 
  ออกพื้นควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนภายในตำบลหลุบคา ...[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ...[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 10]
 
  ออกพื้นควบคุมงาน ยกระดับ ถนน บ้านโสกหว้า ม.7 สายป...[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 15]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมเพดานบ้านผู้ยากไร้[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 15]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32