องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหลุบคา ...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 18]
 
  การตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหา...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 52]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (สัปดาห์ ท...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 61]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (สัปดาห์ท...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 65]
 
  พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ณ หน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญ...[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 54]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (big cleanin...[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 60]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้องค์การบริหารส่วนจังห...[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 20]
 
  ประชุมชมรม อปท. อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ[วันที่ 2023-12-22][ผู้อ่าน 77]
 
  โครงการแข่งขันกีฬา สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ใ...[วันที่ 2023-12-19][ผู้อ่าน 87]
 
  ครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (big cleaning...[วันที่ 2023-12-19][ผู้อ่าน 60]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45