องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ออกพื้นควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม5 สายฝายห...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 52]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านเลิงทุ่...[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 (ครั้...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 66]
 
  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 71]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2566[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 28]
 
  การดำเนินการตามแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหย...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพการส่งเสริมการแปรรูปผ...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพการส่งเสริมการแปรรูปผ...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 73]
 
  จุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ของ ศพด. อบต. หลุบคา ประจำปี...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ....[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 55]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44