องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  พิธีมอบเงินค่าเครื่องอุปโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู...[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 94]
 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในก...[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 105]
 
  กิจกรรมทำบุญถวายถัตตาหารเพลพระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำป...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 84]
 
  ร่วมกันจัดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (B...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 77]
 
  ประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ คณะสงฆ์อำเภอแก้...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 92]
 
  กิจกรรมทำบุญถวายถัตตาหารเพลพระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 77]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหลุบคา ...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 77]
 
  โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 “...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 81]
 
  ดำเนินการปูผิวทางแอสฟัลต์ บ้านโสกหว้า ม.7[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleanin...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 78]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน กันยายน 2566[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 83]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45