องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด(big cleaning day) ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านหลุบคา


วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 อบต.หลุบคา นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว นายก อบต.หลุบคาพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.หลุบคา เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหลุบคา ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด(big cleaning day) ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านหลุบคา

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-08