องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ออกพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 35]
 
  จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 73]
 
  การจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2566[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมตำบล) ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleanin...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 75]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนดินห...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 38]
 
  ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้...[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 61]
 
  การดำเนินงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน บ้านโสกหว...[วันที่ 2023-04-28][ผู้อ่าน 35]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านเลิงทุ่...[วันที่ 2023-04-28][ผู้อ่าน 32]
 
  รำถวายเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3) ณ...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 104]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44