องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ คณะสงฆ์อำเภอแก้งคร้อ ครั้งที่ 5/2566


วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566  เวลา 10.00 นาฬิกา ณ วัดแสงทองธราวาส หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายประมวล  สูงภูเขียว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ คณะสงฆ์อำเภอแก้งคร้อ ครั้งที่ 5/2566  พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ พรรณขาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นายสมพงษ์ บุญทัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นางสาวมะลิวรรณ พานตะศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นางจิรนันท์ นาชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองคลัง นางนิลยา ภูดวง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. หลุบคา ทั้งนี้ได้เตรียมของชุดชำร่วยถวายคณะสงฆ์อำเภอแก้งคร้อที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-25
2023-11-24
2023-11-19
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10