องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 98]
 
  กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 84]
 
  ออกพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดภายในตำบลหลุบคา และควบคุ...[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ...[วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 156]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 47]
 
  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหลุบคา[วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 54]
 
  ออกพื้นควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนภายในตำบลหลุบคา ...[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ...[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 98]
 
  ออกพื้นควบคุมงาน ยกระดับ ถนน บ้านโสกหว้า ม.7 สายป...[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 104]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมเพดานบ้านผู้ยากไร้[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 80]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 81]
 
  ออกเยี่ยมครอบครัวยากจน ยากไร้ภายในตำบลหลุบคา[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 84]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45