องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


กิจกรรมออกกำลังกาย


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว นายก อบต.หลุบคา มอบหมายให้ นางสาวอัญชนา จรโคกกรวด นักวิชาการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหลุบคาหรือใกล้เคียงมาร่วมออกกำลังกาย ทุกวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22