องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 84]
 
  ประชุมสภา อบต.หลุบคา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ปร...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 73]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่สาม...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 74]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และพิธีพระสงฆ์ตำบลหลุบคา จำน...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 87]
 
  ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรและจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 73]
 
  ทำบุญถวายเพลพระ วัดแถวไพรวัน บ้านโคกไพรวัน หมู่ที...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 86]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2565[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 94]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 184]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 81]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44