องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา โรงเรียน รพ.สต. และประชาชนตำบลหลุบคา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-08