องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระ...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 123]
 
  ออกสำรวจถนนกลางหมู่บ้านบ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ 6 ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleanin...[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 75]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านเลิงทุ่...[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 91]
 
  ออกพื้นที่ควบคุมงาน ยกระดับ ถนน บ้านเหล่าเกษตร ม....[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 83]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนศิลา...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 83]
 
  ออกพื้นที่ควบคุมงาน ยกระดับ ถนน บ้านโสกหว้า ม.7 ส...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการเคาะประตูบ้านเยี่ยมผู้สูงอายุและคนพิการ ประ...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมชัยภูมิ...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 88]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมชัยภูมิ...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหลุบคา ประจำปีงบป...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการเคาะประตูบ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากจนแล...[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 79]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45