องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลุบคา[วันที่ 2023-06-04][ผู้อ่าน 37]
 
  ลงพื้นสำรวจที่อยู่อาศัย ของ นางประยูร เกษมเมือง ...[วันที่ 2023-05-27][ผู้อ่าน 124]
 
  กิจกรรมออกกำลังกาย [วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 144]
 
  ออกพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โคร...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการอบรมอาชีพเลี้ยงสัตว์ปีก สำหรับผู้พิการในเขต...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 132]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านภูดิน ห...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 44]
 
  เปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 47]
 
  ออกพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 49]
 
  กิจกรรมออกกำลังกาย[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 142]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 47]
 
  จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 86]
 
  การจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2566[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 51]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45