องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  กิจกรรมการเปิดธนาคารกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านโสกห...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 82]
 
  ทำบุญถวายถัตตาหารเพลพระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ ว...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของ...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 96]
 
  เข้าดำเนินการตรวจสอบความหนา ของผิวถนนคอนกรีต ม.5 ...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 73]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 66]
 
  ร่วมทำบุญถวายถัตตาหารเพลพระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 79]
 
  ออกพื้นควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม5 สายฝายห...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 70]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านเลิงทุ่...[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 (ครั้...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 92]
 
  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 95]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 36]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45