องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2566[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 38]
 
  การดำเนินการตามแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหย...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพการส่งเสริมการแปรรูปผ...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพการส่งเสริมการแปรรูปผ...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 93]
 
  จุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ของ ศพด. อบต. หลุบคา ประจำปี...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ....[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleanin...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 68]
 
  จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเก...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 78]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านเลิงทุ่...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 35]
 
  พิธีจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีทอดเทียนรวมอำเภ...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 132]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45