องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพร...[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 71]
 
  ออกพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โคร...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 82]
 
  ออกพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โค...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleanin...[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 103]
 
  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleanin...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 73]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 27]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลุบคา[วันที่ 2023-06-04][ผู้อ่าน 27]
 
  ลงพื้นสำรวจที่อยู่อาศัย ของ นางประยูร เกษมเมือง ...[วันที่ 2023-05-27][ผู้อ่าน 113]
 
  ออกพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โคร...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการอบรมอาชีพเลี้ยงสัตว์ปีก สำหรับผู้พิการในเขต...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 119]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านภูดิน ห...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 36]
 
  เปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 38]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44