องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ร่วมกันจัดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 11)


วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ จิตอาสา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา ร่วมกันจัดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 11) โดยการรณรงค์ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-25
2023-11-24
2023-11-19
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10