องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


พิธีมอบเงินค่าเครื่องอุปโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ


วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดอำเภอแก้งคร้อ ท้องถิ่นอำเภอแก้งคร้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหลุบคา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา/บ้านหนองศาลา คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ผู้นำท้องที่ และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมพิธีมอบเงินค่าเครื่องอุปโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กที่อยู่อาศัยในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยหรือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มีภาระเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 20 ครัวเรือน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-25
2023-11-24
2023-11-19
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10