องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนายั่งยืน


วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนายั่งยืน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา กับ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ วัดแสงทองธราวาส, วัดป่าโพธิ์ชัยวนาราม, โรงเรียนบ้านหลุบคา, โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา, บ้านหลุบคา, บ้านห้วยหวาย, บ้านภูดิน, บ้านโสกหว้า, บ้านโนนดินหอม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 3 - 5 - 7 – 9 คือ 3 พันธกิจ 5 ส 7 ขั้นตอน 9 พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับขุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความแข็งแรง สืบไป

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-25
2023-11-24
2023-11-19
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10