องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


พิธีเชิญผ้าไตรกฐินประทานและหมายสำนักงานเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์


วันที่ 22 กันยายน 2566 นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พนักงานส่วนตำบล หัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมต้อนรับ นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ ขบวนเชิญผ้าไตรกฐินประทานและหมายสำนักงานเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ ณ วัดแถวอรัญญา ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประกอบพิธีถวายผ้าไตรกฐินประทาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-25
2023-11-24
2023-11-19
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10