องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่สาม...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 82]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และพิธีพระสงฆ์ตำบลหลุบคา จำน...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 97]
 
  ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรและจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 80]
 
  ทำบุญถวายเพลพระ วัดแถวไพรวัน บ้านโคกไพรวัน หมู่ที...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 94]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2565[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 101]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 195]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 89]
 
  ประชุมปฎิบัติการตำบล (กต.) ประจำตำบลหลุบคา[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 98]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 92]
 
  ตอนรับ นางสาวไพจิตร วงศ์พรมสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าพนั...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 91]
 
  พิธีทำบุญใส่บาตรและจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอกาสว...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 109]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45