องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  การต้อนรับพนักงานส่วนตำบล โอน(ย้าย) มาปฏิบัติหน้าท...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 135]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ บริ...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 132]
 
  การปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริห...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 130]
 
  การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตล...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 130]
 
  กิจกรรมดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณศูนย์ CI (ศู...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 126]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบ...[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 244]
 
  ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนยากจนตามนโยบายขจัดความ...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 249]
 
  กิจกรรม ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ บ้านหลุบคา หมู่ 1 ...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 178]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 246]
 
  ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนยากจนตามนโยบายขจัดความ...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 269]
 
  กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ การสรงน้ำพระ ...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 258]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ สอง...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 274]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45