องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  โครงการ 1ตำบล 1 ฝาย[วันที่ 2021-12-27][ผู้อ่าน 272]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าบริเวณที่ทำการ...[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 295]
 
  ออกเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจกับผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่...[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 287]
 
  ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านโสกหว้า - บ...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 290]
 
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาแ...[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 288]
 
  ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 294]
 
  ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID คณะกรรมการการเลือกตั้...[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 278]
 
  ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้กับคณะกรรมการประ...[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 316]
 
  โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.),...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 271]
 
  กิจกรรม BIG DAY รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชา...[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 288]
 
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Car...[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 300]
 
  กฐินอำเภอแก้งคร้อ กฐินสามัคคีหมุนเวียนไปยังวัดต่าง...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 329]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30หน้า 31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45