องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ภายในตำบลหลุบค...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 249]
 
  ได้ออกพื้นที่สำรวจป้ายร้านค้าภายในตำบลหลุบคา ประจ...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 251]
 
  รับของบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในกา...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 238]
 
  รับของบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในกา...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 336]
 
  ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 252]
 
  เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อใช้ดำรงชีพแ...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 266]
 
  เตรียมสถานที่ CI ตำบล สำหรับรับต่อผู้ป่วยที่รักษาโ...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 249]
 
  ออกตรวจเยี่ยมด้านชุมชน บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 ...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 242]
 
  มอบถุงยังชีพ เพื่อใช้ดำรงชีพแก่ผู้ป่วยยืนยันโรคติด...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 245]
 
  โครงการหลุบคาร่วมใจ รักษาคลองสวย น้ำใส ทุกคูคลอง ป...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 253]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 251]
 
  การปฏิบัติงาน ของอปท.ตามแผนงานการส่งเสริมและ...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 316]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27หน้า 28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45