องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนยากจนตามนโยบายขจัดความ...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 240]
 
  กิจกรรม ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ บ้านหลุบคา หมู่ 1 ...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 169]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 239]
 
  ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนยากจนตามนโยบายขจัดความ...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 262]
 
  กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ การสรงน้ำพระ ...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 249]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ สอง...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 265]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 229]
 
  การรับของบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นใ...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 343]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน เมษายน 2565[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 212]
 
  ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณา ให...[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 224]
 
  รับของบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในกา...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 236]
 
  มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ให้กับผู้พิการ[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 254]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44