องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  เตรียมสถานที่ CI ตำบล สำหรับรับต่อผู้ป่วยที่รักษาโ...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 242]
 
  ออกตรวจเยี่ยมด้านชุมชน บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 ...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 233]
 
  มอบถุงยังชีพ เพื่อใช้ดำรงชีพแก่ผู้ป่วยยืนยันโรคติด...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 236]
 
  โครงการหลุบคาร่วมใจ รักษาคลองสวย น้ำใส ทุกคูคลอง ป...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 246]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 242]
 
  การปฏิบัติงาน ของอปท.ตามแผนงานการส่งเสริมและ...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 300]
 
  ออกตรวจเยี่ยมด้านชุมชน บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 และบ้...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 233]
 
  จัดเตรียมของอุปโภคบริโภคออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้เดิน...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 242]
 
  กิจกรรมพิธีบรวงสรวงและพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 229]
 
  ออกตรวจเยี่ยมด้านชุมชน บ้านโนนศิลา หมู่ 4[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 243]
 
  ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในพื้นป่าไม้ ...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 244]
 
  ประชุมโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่า...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 308]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26หน้า 27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44