องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Car...[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 302]
 
  กฐินอำเภอแก้งคร้อ กฐินสามัคคีหมุนเวียนไปยังวัดต่าง...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 329]
 
  รณงค์ทำความสะอาดตัดหญ้าสองข้างถนนสายบ้านหลุบคา-ศูน...[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 338]
 
  ประชุมระบบ ZOOM MEETING เพื่อสร้างความเข้าใจการเลื...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 318]
 
  ประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการประจำห...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 334]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายบ้านโนนศิลา หมู่ท...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 325]
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบ...[วันที่ 2021-10-22][ผู้อ่าน 286]
 
  กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-10-21][ผู้อ่าน 293]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหลุบคา[วันที่ 2021-10-21][ผู้อ่าน 298]
 
  ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวก...[วันที่ 2021-10-18][ผู้อ่าน 300]
 
  รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์ ...[วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 347]
 
  ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล...[วันที่ 2021-10-09][ผู้อ่าน 289]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31หน้า 32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45