องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 253]
 
  การปฏิบัติงาน ของอปท.ตามแผนงานการส่งเสริมและ...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 322]
 
  ออกตรวจเยี่ยมด้านชุมชน บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 และบ้...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 242]
 
  จัดเตรียมของอุปโภคบริโภคออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้เดิน...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 253]
 
  กิจกรรมพิธีบรวงสรวงและพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 238]
 
  ออกตรวจเยี่ยมด้านชุมชน บ้านโนนศิลา หมู่ 4[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 254]
 
  ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในพื้นป่าไม้ ...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 252]
 
  ประชุมโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่า...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 330]
 
  โครงการ อำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดสระประทุม บ้านเลิงทุ่...[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 317]
 
  รณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เก็บขยะ บริเ...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 283]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มกราคม 2565 ครั้ง...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 269]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลุบคา[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 280]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45