องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลุบคา[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 274]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน ...[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 274]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินห...[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 315]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 270]
 
  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ครั้งแรก[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 352]
 
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหา...[วันที่ 2021-12-28][ผู้อ่าน 301]
 
  โครงการ 1ตำบล 1 ฝาย[วันที่ 2021-12-27][ผู้อ่าน 265]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าบริเวณที่ทำการ...[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 287]
 
  ออกเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจกับผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่...[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 278]
 
  ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านโสกหว้า - บ...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 283]
 
  การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาแ...[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 281]
 
  ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 288]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44