องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
  จัดเตรียมแปลงสาธิตพร้อมเตรียมกล้าข้าว โครงการสืบส...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 104]
 
  ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนผู้ยากไร้ ให้กับนางอุด กองหล้...[วันที่ 2022-07-03][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อทบ...[วันที่ 2022-07-01][ผู้อ่าน 119]
 
  จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมเก...[วันที่ 2022-07-01][ผู้อ่าน 116]
 
  กิจกรรมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 101]
 
  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 108]
 
  กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ในนาข้าว พืชไร่ ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 31]
 
  จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเร...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 115]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 106]
 
  กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"[วันที่ 2022-06-26][ผู้อ่าน 133]
 
  จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันและกระจายทรายอะเบรท กำจัดลูกน...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 139]
 
  จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก โ...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 144]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45