องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


เลี้ยงส่งนายหฤษฎ์ พัฒนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ได้เลี้ยงส่งนายหฤษฎ์ พัฒนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

2022-07-01
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-11