องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


เลี้ยงส่งนายหฤษฎ์ พัฒนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่  ได้เลี้ยงส่งนายหฤษฎ์ พัฒนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

2023-05-27
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-12