องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


กิจกรรมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา กำนัน และผู้นำหมู่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27