องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"


วันที่  26  มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล  สูงภูเขียว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่   ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาอบต. โรงเรียนบ้านหลุบคา และชมรมอสม.บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบคา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" พร้อมทั้งได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงความสำคัญของกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2565

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27