องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการครัวเรือนยากจนฯ บ้านนางอุด กองหล้า หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบคา


วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 นายชาญชัย ศรสินชัย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ ทีมงานพัฒนาการอำเภอ ออกมาติดตามการขับเคลื่อนโครงการครัวเรือนยากจนฯ บ้านนางอุด กองหล้า หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบคา และได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจน ซึ่งต้อนรับโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกอบต.หลุบคา นายพงษ์ศักดิ์ เกิดมงคล กำนันตำบลหลุบคา พร้อมคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหลุบคา

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27