องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยประจำปี 2565


13 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ออกให้บริการ ระหว่าง วันที่ 13 มิถุนายน  -  1  กรกฎาคม 2565 ในภายตำบลหลุบคา จำนวน  10  หมู่บ้าน บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยประจำปี 2565 

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27