องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


เปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดย นายภานุวัฒน์ พรรณขาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

2. อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6/2566

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 4/2566

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22