องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ออกพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 สายจากบ้านพ่อจารึก - สี่แยกกลางบ้าน


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว นายก อบต.หลุบคา มอบหมายให้นายดุสิต แก้วอาษา นายช่างโยธา นายนันตพงษ์ พงษสะพัง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และนายอภิสิทธิ์ สินธุภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 สายจากบ้านพ่อจารึก - สี่แยกกลางบ้าน ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22