องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ออกพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ


วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว นายก อบต.หลุบคา มอบหมายให้นายดุสิต แก้วอาษา นายช่างโยธา นายนันตพงษ์ พงษสะพัง ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายวงศภัค สกุลจิรเกษร ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ และนายอภิสิทธิ์ สินธุภูมิ ออกพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

1. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหลุบคา ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการเทคอนกรีต ซ่อมแซมถนนบ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2

2. ถนนคอนกรีต บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 สายนานายศักดา - แยกหนองโน ผู้ควบคุมงานทำการตรวจปริมาณงาน

3. ถนนคอนกรีต บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3 สายเลิงทุ่ม - สระเกร็ดลิ่น ผู้ควบคุมงานทำการตรวจปริมาณงาน

4. ถนนคอนกรีต บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 สายฝายหินแตก - โสกหอย ผู้ควบคุมงานทำการตรวจปริมาณงาน

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22