องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านภูดิน หมูที่ 5 บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ 6 และบ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ 9


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว มอบหมายให้ นายนิกร ไมขุนทด ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ นายกิตติพงษ์ สีแสวง พนักงานขับรถกระเช้าฯ ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านภูดิน หมูที่ 5 จำนวน 5 จุด บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด และบ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 จุด

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22