องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำบุญถวายถัตตาหารเพลพระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ทุกวันพระ) จัดขึ้น ณ วัดศรีสง่า หมู่ที่ 4 และ วัดแสงทองธราวาส หมู่ที่ 5


วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมทำบุญถวายถัตตาหารเพลพระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ทุกวันพระ) จัดขึ้น ณ วัดศรีสง่า หมู่ที่ 4 และ วัดแสงทองธราวาส หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบคา อำแก้องคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมถวายถัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 8 รูป ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-25
2023-11-24
2023-11-19
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10