องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


กฐินประทาน วัดแถวอรัญญา บ้านหลุบคา - ห้วยหวาย


วันที่ 18 - 19 พฤศิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุคา ร่วมทำบุญทอดกฐินประทาน หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธิ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเกล้าเจ้าอยู่หัว (ราชกาล ที่ 4) กรุณาให้ นางสาวสุนิสา ดอนปัญญา เชิญผ้าไตรกฐินประทาน นำทอดถวายท่ามกลางสงฆ์ ณ วัดแถวอรัญญา บ้านหลุบคา - ห้วยหวาย ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-08