องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ชาวบ้านภูดิน หมู่ที่ 5 บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 และบ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ 9 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ตำบลหลุบคา ทอดถวาย ณ วัดแถวไพรวัน บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2


วันพฤศจิกายน ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นำโดย นายประมวลสูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบต.หลุบคา ทุกคน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ขอขอบคุณประชาชนชาวตำบลทุกท่านในวันนี้ หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน, หมู่ที่ 8 บ้านเโนนดินหอม, หมู่ที่ 9 บ้านเหล่ากาดย่า ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่มาร่วมโฮมบุญ กฐินสามัคคี ตำบลหลุบคา ประจำปี 2566 โดยนำทอดถวาย ณ วันแถวไพรวัน บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ต่อไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานกิจการงานรุ่งเรืองตลอดไปทุกท่านเทอญ

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-08