องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มอบหมายให้ นายนิกร ไมขุนทด ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ นายกิตติพงษ์ สีแสวง พนักงานขับรถกระเช้าฯ และนายนพรัตน์ เหล่าค้า ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-08