องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567


วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา และผู้สูงอายุตำบลหลุบคา จำนวน 50 คน ได้ร่วมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-15