องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในตำบลหลุบคา(วัดป่าโพธิ์ชัยวนารามและ วัดแสงทองธราวาส)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในตำบลหลุบคา(วัดป่าโพธิ์ชัยวนารามและ วัดแสงทองธราวาส)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา