องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา