องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ลงวันที่ 5 มกราคม 2565

    เอกสารประกอบ

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา