องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 สมัยแรก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 สมัยแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา