องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

    รายละเอียดข่าว

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นายประมวล  สูงภูเขียว  แถลงต่อที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมันที่ 1 ครั้งที่ /2565 วันที่ 11 มกราคม 2565

    เอกสารประกอบ

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา