องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]244
102 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในตำบลหลุบคา(วัดป่าโพธิ์ชัยวนาราม) [ 19 มี.ค. 2564 ]83
103 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในตำบลหลุบคา [ 19 มี.ค. 2564 ]78
104 ประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้าย โฆษณาบนทางสาธารณะ [ 22 ม.ค. 2564 ]250
105 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]238
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]93
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 4 ม.ค. 2564 ]201
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 9 พ.ย. 2563 ]86
109 ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2563 ]239
110 ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2563 ]78
111 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2563 ]82
112 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]243
113 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 12 ส.ค. 2563 ]247
114 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]259
115 ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ส.ค. 2563 ]241
116 ผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนและการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน [ 30 ก.ค. 2563 ]232
117 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ปราชญ์ หมู่ 8 บ้านโนนดินหอม [ 20 ก.ค. 2563 ]221
118 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรค [ 17 ก.ค. 2563 ]237
119 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 15 มิ.ย. 2563 ]226
120 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 พ.ค. 2563 ]235
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9