องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลาสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]186
102 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์การใช้นำอย่างประหยัด [ 21 ก.พ. 2565 ]68
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]175
104 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษอาหาร [ 10 ก.พ. 2565 ]255
105 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.6 [ 10 ก.พ. 2565 ]116
106 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน [ 10 ก.พ. 2565 ]57
107 ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]32
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การห้ามเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง [ 1 ก.พ. 2565 ]195
109 ประชาสัมพันธ์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด [ 1 ก.พ. 2565 ]53
110 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 31 ม.ค. 2565 ]35
111 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2565 ]98
112 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในตำบลหลุบคา(วัดป่าโพธิ์ชัยวนารามและ วัดแสงทองธราวาส) [ 21 ม.ค. 2565 ]76
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศ วันที่ 17 มกราคม 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]139
114 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]22
115 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 11 ม.ค. 2565 ]179
116 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 11 ม.ค. 2565 ]22
117 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]25
118 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]169
119 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]28
120 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และกำหนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]26
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10