องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 214 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]80
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]41
83 ประชาสัมพันธ์ ขั้้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 5 ม.ค. 2566 ]137
84 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]137
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล (No Gift Policy)) [ 27 ธ.ค. 2565 ]66
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 27 ธ.ค. 2565 ]58
87 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]29
88 ประชาสัมพันธ์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด [ 30 พ.ย. 2565 ]58
89 เอกสารประชาสัมพันธ์ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 [ 30 พ.ย. 2565 ]28
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]145
91 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]93
92 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]122
93 ประกาศการเลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลาสอบ เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]75
94 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]148
95 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการในการให้บริการประชาชนของอบต.หลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]53
96 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 4 ต.ค. 2565 ]39
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ผลการดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหลุบคา [ 4 ต.ค. 2565 ]40
98 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการลดใช้พลังงานผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]48
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ [ 27 ก.ย. 2565 ]98
100 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]30
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11