องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศ วันที่ 17 มกราคม 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]131
82 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]16
83 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 11 ม.ค. 2565 ]167
84 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 11 ม.ค. 2565 ]14
85 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]16
86 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]159
87 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]14
88 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และกำหนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]16
89 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 29 ธ.ค. 2564 ]176
90 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 28 ธ.ค. 2564 ]139
91 ประกาศ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 22 ต.ค. 2564 ]251
92 สิทธิหรือสวัสดิการที่ผู้สูงอายุที่หน่วยงานต่างๆจัดให้บริการ [ 20 ต.ค. 2564 ]168
93 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2564 ]204
94 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]254
95 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 5 ต.ค. 2564 ]74
96 ประชาสัมพันธ์รายงานผลสำรวจข้อมูลสภาพน้ำเสียในชุมชน ประจำปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]102
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 14 มิ.ย. 2564 ]254
98 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม [ 19 เม.ย. 2564 ]234
99 ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน [ 19 เม.ย. 2564 ]233
100 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]109
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9